Lỗi thi công trong công tác xây trát

Trong qua trình thi công hoàn thiện sẽ luôn xất hiện các sự cố kỹ thuật  rất nhiều lý do để xẩy ra .Trên đây chúng tôi  đề cập tới các lỗi cơ bản trong công tác xây tường :

1. Tường xây thiếu hồ vữa.

- Trong khối xây gạch, chiều dày trung bình của mạch vữa ngang là 12 mm. Chiều dày từng mạch vữa ngang không nhỏ hơn 8 mm và không lớn hơn 15 mm. Chiều dày trung bình của mạch vữa đứng là 10 mm, chiều dày từng mạch vữa đứng không nhỏ hơn 8 mm và không lớn hơn 15 mm. Các mạch vữa đứng phải so le nhau ít nhất 50 mm.

.Xây không đúng quy cách.

- Kiểu cách xây và các hàng gạch giằng trong khối xây phải làm theo yêu cầu của thiết kế. Kiểu xây thường dùng trong khối xây là một dọc - một ngang hoặc ba dọc - một ngang.

3.Cấp phối mác vữa trộn không đúng tiêu chuẩn.

-Vữa xây dựng phải có cường độ đạt yêu cầu thiết kế và có độ dẻo theo độ sụt của côn tiêu chuẩn như sau:

- Đối với tường và cột gạch: từ 9 cm đến 13 cm; - Đối với lanh tô xây vỉa: từ 5 cm đến 6 cm;

- Đối với các khối xây khác bằng gạch: từ 9 cm đến 13 cm.

- Khi xây dựng trong mùa hè hanh khô, cũng như khi xây dựng các kết cấu cột, tường gạch phải chịu tải trọng lớn, yêu cầu mạch vữa phải no và có độ sụt 14 cm. Phần tường mới xây phải được che đậy cẩn thận, tránh mưa, nắng và phải được tưới nước thường xuyên.