LỆNH ĐIỀU OCO

Đăng lúc 17:28:04 29/10/2018

Lệnh OCO: Là lệnh đóng vị thế với giá kỳ vọng kết hợp cùng lệnh cắt lỗ, lệnh OCO thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở.

Lệnh OCO bao gồm các thông tin:

·         Giá đặt: Là giá chốt lãi kì vọng để đóng vị thế.

·         Giá cắt lỗ: Là mức giá cắt lỗ khách hàng xác định trước

·         Biên trượt: Là khoảng cách tăng/giảm tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, để điều chỉnh giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh.

·         Giá đặt điều chỉnh: là giá cắt lỗ đã được điều chỉnh theo biên trượt.

>>  Nếu lệnh OCO là Mua: Giá đặt điều chỉnh = Giá cắt lỗ + Biên trượt, Giá đăt điều chỉnh được kích hoạt khi Giá thị trường >= giá cắt lỗ.

>>  Nếu lệnh OCO là Bán: Giá đặt điều chỉnh = Giá cắt lỗ - Biên trượt, Giá đặt điều chỉnh được kích hoạt khi Giá thị trường =< giá cắt lỗ.

Nguyên tắc đặt lệnh:

Giá đặt và giá cắt lỗ phải là giá LO và phải khác nhau, thỏa mãn biên độ trần sàn. Không được đặt các loại giá ATO/ATC/MOK/MAK/MTL.

Giá cắt lỗ phải tuân thủ điều kiện:

>>  Nếu lệnh Bán OCO thì giá Cắt lỗ < giá Market, (Giá cắt lỗ – Biên trươt) >= giá sàn

>>  Nếu lệnh Mua OCO thì giá Cắt lỗ > giá Market, (Giá cắt lỗ + Biên trươt) <= giá trần

Ứng dụng của lệnh:

 >> Chốt lời theo giá kỳ vọng

>> Cắt lỗ tự động trong trường hợp giá diễn biến xấu

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế Long (Mua) một hợp đồng tại mức giá mua TB 950, kỳ vọng chốt lời tại mức giá 955 và sẽ cắt lỗ nếu giá thị trường giảm xuống 945, biên trượt là 0.5 à Khách hàng sẽ đặt 1 lệnh Short (Bán) OCO với các thông tin: giá đặt là 955, giá cắt lỗ là 945, biên trượt là 0.5, hệ thống sẽ tính ra giá đặt điều chỉnh = Giá cắt lỗ - biên trượt = 945-0.5 = 944.5.

Theo đó trên sổ lệnh của khách hàng lệnh OCO sẽ là lệnh giới hạn Bán chốt lời với giá đặt 955 được gửi vào sàn giao dịch với trạng thái “Đang chờ khớp”.

1.  Nếu giá thị trường tăng lên >= 955 thì lệnh giới hạn bán chốt lời của khách hàng sẽ được khớp.

2. Nếu giá thị trường giảm xuống 945, chạm mức giá cắt lỗ thì lệnh giới bán chốt lãi sẽ được tự động sửa thành lệnh cắt lỗ với giá sửa từ 955 thành 944.5 (=945 -0.5).

3. Nếu giá thị trường lên chạm 955 và lệnh giới hạn bán chốt lời chỉ khớp được một phần, sau đó thị trường đảo chiều giảm, giá thị trường chạm giá cắt lỗ (=< 945) thì phần còn lại chưa khớp của lệnh chốt lãi sẽ được sửa thành lệnh cắt lỗ với giá sửa từ 955 thành 944.5 (=945-0.5).

Các bước đặt lệnh: 

Bước1 : Khách hàng vào “Giao dịch”/ “Đặt lệnh” hoặc nhấn vào nút “Đặt lệnh” bên góc phải màn hình.

Bước 2  Nhập các thông tin lệnh vào form đặt lệnh.

>> KH nhập các thông tin lệnh bao gồm: Mã HĐ, Khối lượng, Giá đặt lệnh (phải là giá LO)

>>     Thiết lập các điều kiện của lệnh OCO:

- Tích chọn vào “Đặt lệnh điều kiện” à Chọn loại lệnh “OCO”

- Nhập mức giá cắt lỗ là giá LO

- Nhập biên trượt.

>> Nhập mã pin à Nhấn vào “Mua” hoặc Bán. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh đặt: 

Bước 3 : Màn hình xác nhận lệnh đặt:

>> Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác đặt lệnh. Hệ thống sẽ hiển thị dòng thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh”. Quý khách nhấn vào “trạng thái lệnh” để xem chi tiết các lệnh đặt của mình.

>> Hoặc nhấn “Đóng” để hủy thao tác đặt lệnh và thoát khỏi màn hình đặt lệnh.

 

 

LIÊN HỆ: MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN - CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - QUỸ MỞ - TRÁI PHIẾU DN

Họ và tênNGUYỄN VĂN KHÁNH

F/zalo/viber: 0917.85.53.53 ( để tham gia room tư vấn)
Mail: dautuchienluoc88@gmail.com or Khanhnv@ssi.com.vn
Skype: Khanh.nguyen000669

0968639439