GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ ONLILE TẠI SSI

Đăng lúc 17:10:38 02/11/2018

Bạn cần đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ tuy nhiên về vấn đề khoảng các quá xa đang cản trở bạn thì SSI và SSIAM đã đưa ra giải pháp  tốt nhất hỗ trợ anh chị

Việc đặt lệnh mua/bán có thể thực hiện tại Quầy hoặc thông qua tài khoản giao dịch online.

KH tải Giấy Đăng Ký Giao Dịch Trực Tuyến đã được điền sẵn thông tin của KH, ký, và gửi thư về Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch của SSI nơi NĐT mở tài khoản giao dịch CCQ mở.
• Hệ thống hỗ trợ gửi email có đính kèm Giấy Đăng Ký Giao Dịch Trực Tuyến trong trường hợp KH download form không thành công.
• Tài khoản được kích hoạt chức năng giao dịch chứng chỉ quỹ trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi SSI nhận được bản gốc Giấy Đăng Ký Giao Dịch Trực Tuyến từ KH.
• Hệ thống tự động gửi thông báo khi tài khoản được kích hoạt thành công

NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH:

 Giờ cut-off nhận lệnh là 14:00 hàng ngày.
 Lệnh đặt sau 14:00 được coi là lệnh đặt cho ngày làm việc tiếp theo.
 Thời gian cut-off nhận lệnh trên hệ thống giao dịch điện tử sớm hơn so với nhận lệnh giấy trực tiếp tại ĐLPP.

NGUYÊN TẮC HỦY/SỬA LỆNH:

 Lệnh hủy/sửa chỉ được thực hiện khi lệnh ở trạng thái NEW
 Lệnh chỉ được hủy/sửa trước 14h00 của ngày tạo lệnh.
 Trường hợp KH muốn hủy/sửa lệnh sau 14h00 của ngày tạo lệnh, KH phải đến trực tiếp ĐLPP SSI để thực hiện.
 

LIÊN HỆ: MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN - CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - QUỸ MỞ - TRÁI PHIẾU DN

Họ và tênNGUYỄN VĂN KHÁNH

F/zalo/viber: 0917.85.53.53 ( để tham gia room tư vấn)
Mail: dautuchienluoc88@gmail.com or Khanhnv@ssi.com.vn
Skype: Khanh.nguyen000669

0968639439